DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN DDAWK MI 4 – TỈNH QUẢNG NAM

Cung Cấp : Thép xây dựng

Thực hiện năm : 2010

Với tổng số vốn đầu tư 430 tỉ VND. Sản lượng hàng năm đạt 69.1 KWH, cải thiện môi trường, điều kiện sống những khu vực xa xôi hẻo lánh được cải thiện