DỰ ÁN NHÀ QUỐC HỘI

- Cung Cấp : Ống thép hàn mạ kẽm

- Thực Hiện năm : 2013

- Chủ đầu tư : bộ xây dựng

- Tư vấn : Do Liên danh  GMP International GmbH – Inros Lackner AG ( Cộng hòa Liên bang Đức )

- Nhà thầu chính : Tập đoàn sông Đà

- Diện tích : 14.929m2. Vốn đầu tư : 4.797 tỷ đồng

- Công trình có tiêu chuẩn chất lượng và hình thức thẩm mỹ cao, phù hợp với kiến trúc cảnh quan tại khu trung tâm chính Ba Đình.  Là hình ảnh biểu trưng cho quyền lực tối cao của nhân dân Việt Nam , phản ánh thế và lực của dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế.