DỰ ÁN NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ TIÊN 2.2 – KIÊN GIANG

Cung Cấp : ống thép đen , ống thép đúc, thép hình, thép tấm, thép xây dựng

Thực hiện năm : 2010

Nguồn vốn do tổng công ty công nghiệp Xi Măng Việt Nam đầu tư