DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NHƠN TRẠCH 2 – TỈNH ĐỒNG NAI

Cung cấp : ống thép đen hàn, ống thép mạ kẽm

Thực hiện năm : 2009 – 2010

Đây là dự án trọng điểm quốc gia và tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư , với tổng số vốn đầu tư 700 triệu USD, cho sản lượng 4.5 tỉ KW/năm