Lĩnh vực hoạt động

-          Kinh doanh sắt thép

-          Gốm sứ

-          Bất động sản

Dược