Ống thép hàn xoắn
Ống đường hàn xoắn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

1. Bảng tiêu chuẩn trọng lượng

2. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm cùng loại