Ống xi mạ điện phân
Ống kẽm nhũ hình tròn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

1. Bảng qui cách trọng lượng ống thép tròn

2. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm

Sản phẩm cùng loại