Ống thép đúc
Ống thép đúc

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

1. Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật

2. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm cùng loại