Sản phẩm khác
Ống uPVC

1. Ống uPVC hệ inch -Tiêu chuẩn BS 3505:1968

2. Ống uPVC hệ CIOD - Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:1996, ISO 2531:1998

3. Ống uPVC hệ mét -Tiêu chuẩn ISO 4422:1990 / TCVN 6151:1996

4. Ống uPVC hệ mét -Tiêu chuẩn ISO 4422:1996

5. Ống uPVC dùng cho cáp ngầm bưu điện - Tiêu chuẩn TCN 68-144:1995

Sản phẩm cùng loại