Ống bao dây điện, cáp quang
Ống xi mạ điện phân

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

1. Bảng qui chuẩn

2. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm

Sản phẩm cùng loại