Thép lá
Thép lá dạng cuộn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

1. Bảng quy cách sản phẩm

2. Tính chât cơ lý

3. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm cùng loại