Thép lá
Thép lá dạng tấm

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

1. Bảng quy cách sản phẩm

2. Tính chât cở lý

3. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm cùng loại