Thép láp
Thép láp keo trắng

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

1. Bảng quy cách sản phẩm

2. Tính chất cơ lý

3. Thành phần hóa học

4. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm cùng loại