Thép tấm
Thép tấm cán nguội

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

1. Bảng quy cách sản phẩm

2. Tính chât cơ lý

3. Thành phần hóa học

4. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

 

 

Sản phẩm cùng loại