Thép xây dựng
Thép thanh vằn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

1. Thông số kỹ thuật

2. Tính chất cơ lý

3. Thành phần hóa học

4. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm cùng loại