Thép xây dựng
Thép tròn trơn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

1. Thông số kỹ thuật

2. Tiêu chuẩn chất lượng

3. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

 

Sản phẩm cùng loại