Tin tức & Sự kiện
01/10/2013 2:38:17 CH
Sản lượng thép xây dựng trên cả nước đang dư thừa khoảng 2,67 triệu tấn và từ nay đến cuối năm 2011 nguy cơ dư thừa sẽ tiếp tục gia tăng, khi một số dự án có công suất từ 250 - 500 nghìn tấn/năm đi vào hoạt động.
27/09/2013 5:14:39 CH
Thép đang ứ thừa, xuất khẩu được xem là cửa thoát cho các doanh nghiệp sản xuất hiện nay. Tuy nhiên dưới góc độ quản lý vĩ mô, cơ quan chức năng lại không khuyến khích xuất khẩu. Tăng thuế là giải pháp được áp dụng.
27/09/2013 5:14:07 CH
| Mặt hàng thép Diễn biến thị trường thép trong tuần Tuần qua, giá thép trên các thị trường chủ chốt thế giới được điều chỉnh giảm do nhu cầu yếu ở hầu hết các thị trường. Nhu cầu thép tại Trung Quốc sau đợt nghỉ Tết vẫn duy trì ở mức yếu dù đã kết thúc tất cả các lễ hội của mùa xuân tại nước này.